Villkor för köp hos Metalimo

 
1. Så blir du återförsäljare
2. Leveranstid
3. Fraktberäkning
4. Reklamationer
5. Ej uthämtat/betalt gods
6. Restorder
7. Betalningsvillkor
8. Reservation mot slutförsäljning
9. Särskilda villkor och undantag
10. Priser
11. Allmänt
12. Falska beställningar
13. Ändra dina uppgifter
14. Force Majeure
 
1.Så blir du återförsäljare
Du blir återförsäljare genom att läsa igenom nedanstående köpvillkor och ansöka om att bli återförsäljare. Återförsäljare kan bara den bli som ämnar sälja våra produkter vidare.    
                

2. Leveranstid

Order behandlas normalt inom 5 arbetsdagar. Dock kan något längre tider förekomma under mässarrangemang, sommarsemester samt helgdagar.
Om särskilda öppettider gäller och detta inte meddelats METALIMO AB, debiteras extra utkörning & aviseringskostnad mottagaren enligt utlägg.
 
3. Fraktberäkning
Fraktfritt gäller för kunder i Sverige vid order över 3500 SEK exklusive moms. Undantag är om sändningen innehåller skrymmande gods, till exempel glas, displayer, kiloblock, uppspända dukar, duk i metervara etc.
Om kund skriftligen begär telefonavisering vid beställning, debiteras detta enligt utlägg. Detta gäller för samtliga sändningar, och debiteras för närvarande SEK 140:-/ sändning. 
 
4. Reklamationer
Felaktiga eller fellevererade varor skall skriftligen reklameras till METALIMO AB inom 5 dagar efter mottagandet. Synliga transportskador skall ovillkorligen noteras på fraktdokumentet vid mottagandet. Skador på gods som ej är synliga vid mottagandet skall anmälas inom 4 dagar efter mottagandet.
 
I de fall där kunden/köparen betalar frakten skall anmälan göras till Schenker 036-18 32 40
I de fall där METALIMO AB är fraktbetalare (dvs. fraktfritt) skall anmälan göras skriftligen, antigen via fax 040-18 79 79 eller mail: info@metalimo.se, enligt ovanstående tidsfrister.
 
Returförsändelser som ej är godkända av METALIMO AB, eller där METALIMO AB ej kan anses vållande av retursändelsen, sker detta på kundens egen bekostnad. Extra debiteras en administrativ avgift om 25%. Minimum 100 kronor.
 
5.Ej uthämtat/betalt gods
För gjord beställning som ej hämtas eller regleras enligt fastställda betalningsvillkor, debiteras en kostnad på minimum 500 kronor eller 30% av fakturabeloppet. Detta för att täcka packningskostnader samt administrativa kostnader.
 
6. Restorder
Restorderbevakning sker generellt automatiskt, om kunden/köparen ej meddelat METALIMO AB skriftligen att så inte skall ske. Undantaget är även produkter i våra veckoerbjudanden och kampanjer.
Restorder behandlas och skickas med nästa order, så snart produkten åter är i lager.
 
7. Betalningsvillkor
Efter sedvanlig kreditupplysning och om inga ekonomiska hinder föreligger, medges generellt en betalningstid på 30 dagar. Betalning skall ske till det aktuella Bankgirot eller Plusgirot som anges på fakturan. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 2% per månad. Påminnelseavgift debiteras med 60 SEK.
På varje utskriven faktura tillkommer 25 SEK i administrationsavgift.
METALIMO AB förbehåller sig rätten att ändra betalningsvillkoret, om betalningstider överskrides eller om kundens kreditvärdighet förändras.
 
8. Reservation mot slutförsäljning
METALIMO AB strävar efter att erbjuda sina kunder ett brett produktutbud. Många artiklar tas endast hem i begränsad upplaga och återkommer inte. Tyvärr hinner vi inte alla gånger att avaktivera produkten eller ändra lagerstatus i webbshopen, vilket kan innebära att varorna är slutsålda. Återkommer produkten, se punkten Restorder.
 
9. Särskilda villkor och undantag
Uppspända målardukar säljer METALIMO AB endast till de kunder som även för vårt övriga konstnärssortiment.
 
10. Priser
Alla priser är angivna exklusive moms. METALIMO AB förbehåller sig rätten att kompensera sig för ökande kostnader utanför vår kontroll, t ex ökade transportkostnader, valutaförändringar eller ökade råvarupriser. Vi förbehåller oss rätten att genomföra prisjusteringar löpande, utan informationsskyldighet eller särskild avisering till enskild köpare.
 
11. Allmänt
METALIMO AB reserverar sig för eventuella tryckfel på denna webbsida. Detta inkluderar även färgåtergivning, felskrivning i text samt prissättning.
 
12. Falska beställningar
Observera att alla beställningar loggas med IP-adress och tidpunkt. Alla falskbeställningar polisanmäles.
 
13. Ändra dina uppgifter 
Om du behöver ändra dina uppgifter: Företagsnamn, adress, faktura adress, organisationsnummer, telefon, fax, e-postadress, kontaktperson eller lösenord, kontakta info@metalimo.se
 
14. Force Majeure
METALIMO AB är ej ansvarig för följder av sådant hinder i verksamheter som förorsakats av myndigheternas åtgärder, strejk, lockout, krig, internetnedgång, importförbud eller andra omständigheter utanför METALIMO AB´S kontroll.